مقامات چینی دکل های استخراج مغولستان داخلی را متوقف کردند

مقامات دولتی بیش از 10 هزار دستگاه استخراج رمزارزی را از یک منطقه در مغولستان داخلی توقیف کرده اند. توقیف دکل های استخراج کریپتوتنها سه روز پس از آنکه مقامات چینی متعهد شدند که استخراج رمزارز در این کشور را متوقف کنند ، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات اولین حرکت خود را انجام داد.روز دوشنبه […]