فروشگاه

توجه فرمایید هیچ یک از دستگاه ها اوپن باکس ، استوک ، ریفربیش نیستند

تمام دستگاه های موجود آکبند هستند

شماره حساب بانک ملت : 8670634687

شماره شبا بانک ملت : IR190120000000008670634687

بنام : شرکت راشا فراز داده سپهر

____________________________________________________________________

دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ (64Th)

قیمت : 95,000,000 تومان

تحویل از زمان پرداخت : 48 ساعت 10 روز تهران شهرستان

____________________________________________________________________

دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ (73Th)

قیمت : 112,000,000 تومان

تحویل از زمان پرداخت : 48 ساعت 10 روز تهران شهرستان

____________________________________________________________________

دستگاه ماینر بیت مین Antminer S19 Pro (110Th)

قیمت : 270,000,000 تومان

تحویل از زمان پرداخت : 48 ساعت 10 روز تهران شهرستان

____________________________________________________________________

دستگاه واتس ماینر M30S++ (112Th)

قیمت : 285,000,000 تومان

تحویل از زمان پرداخت : 48 ساعت 10 روز تهران شهرستان

____________________________________________________________________