فدراسیون بین المللی شطرنج، اولین انجمن ورزشی جهانی با بازار NFT!

دیجیتالی‌سازی، به طرف یکی از قدیمی‌ترین بازی‌های جهان حرکت میکند، زیرا FIDE، فدراسیون بین‌المللی شطرنج، برنامه‌های خود را برای یک بازار توکن غیرقابل تعویض (NFT) اعلام می‌کند. طبق گفته این گروه، این بازار که در پایان نوامبر(اوایل آذر) راه اندازی می شود، ChessNFT نام خواهد داشت. FIDE، اولین فدراسیون جهانی ورزشی است که اکوسیستم NFT […]