فروشگاه پن
50 کامنت اینستاگرام
50 کامنت اینستاگرام 160,000 ریال
50 کامنت سفارشی اینستاگرام
50 کامنت سفارشی اینس 400,000 ریال
150 فالوئر اینستاگرام
150 فالوئر اینستاگرا 550,000 ریال
500 فالوئر اینستاگرام
500 فالوئر اینستاگرا 80,000 ریال
500 لایک اینستاگرام
500 لایک اینستاگرام 300,000 ریال
1k لایک اینستاگرام
1k لایک اینستاگرام 680,000 ریال
1k ویو اینستاگرام
1k ویو اینستاگرام 280,000 ریال
5k ویو اینستاگرام
5k ویو اینستاگرام 650,000 ریال
1k ویو پست تلگرام
1k ویو پست تلگرام 75,000 ریال
3k ویو پست تلگرام
3k ویو پست تلگرام 120,000 ریال
100 ممبر کانال تلگرام
100 ممبر کانال تلگرا 180,000 ریال
500 ممبر کانال تلگرام
500 ممبر کانال تلگرا 462,000 ریال
1k فالوئر توییتر
1k فالوئر توییتر 189,000 ریال
5k فالوئر توییتر
5k فالوئر توییتر 294,000 ریال
1k ویو تبلیغات یوتیوب
1k ویو تبلیغات یوتیو 147,000 ریال
3k ویو تبلیغات یوتیوب
3k ویو تبلیغات یوتیو 378,000 ریال
12 بک لینک یک ماهه
12 بک لینک یک ماهه 84,000 ریال
12 بک لینک سه ماهه
12 بک لینک سه ماهه 350,000 ریال
300 کلمه تولید محتوا تالیف و ترجمه
300 کلمه تولید محتوا 50,000 ریال
هر دقیقه تولید محتوای صوتی از محتوای سایت یا بلاگ
هر دقیقه تولید محتوا 30,000 ریال
هر دقیقه تولید کتاب صوتی
هر دقیقه تولید کتاب 10,000 ریال
هر دقیقه تولید محتوای صوتی از متن سخنرانی یا محتوای آموزشی
هر دقیقه تولید محتوا 25,000 ریال
هر دقیقه گویندگی برای موشن گرافیک
هر دقیقه گویندگی برا 400,000 ریال
هر دقیقه تولید پیام خوش آمد صوتی
هر دقیقه تولید پیام 400,000 ریال
هر دقیقه تبدیل شعر به صوتی
هر دقیقه تبدیل شعر ب 50,000 ریال
هر دقیقه تولید پادکست های تحلیلی
هر دقیقه تولید پادکس 600,000 ریال
50 لایک اینستاگرام
50 لایک اینستاگرام 50,000 ریال
100 لایک اینستاگرام
100 لایک اینستاگرام 100,000 ریال
150 لایک اینستاگرام
150 لایک اینستاگرام 150,000 ریال
200 لایک اینستاگرام
200 لایک اینستاگرام 200,000 ریال
250 لایک اینستاگرام
250 لایک اینستاگرام 250,000 ریال
300 لایک اینستاگرام
300 لایک اینستاگرام 300,000 ریال
350 لایک اینستاگرام
350 لایک اینستاگرام 350,000 ریال
400 لایک اینستاگرام
400 لایک اینستاگرام 400,000 ریال
450 لایک اینستاگرام
450 لایک اینستاگرام 450,000 ریال
1k لایک اینستاگرام
1k لایک اینستاگرام 1,000,000 ریال
50 فالوئر اینستاگرام
50 فالوئر اینستاگرام 60,000 ریال
100 فالوئر اینستاگرام
100 فالوئر اینستاگرا 120,000 ریال
150 فالوئر اینستاگرام
150 فالوئر اینستاگرا 180,000 ریال
200 فالوئر اینستاگرام
200 فالوئر اینستاگرا 240,000 ریال
250 فالوئر اینستاگرام
250 فالوئر اینستاگرا 300,000 ریال
300 فالوئر اینستاگرام
300 فالوئر اینستاگرا 360,000 ریال
350 فالوئر اینستاگرام
350 فالوئر اینستاگرا 420,000 ریال
400 فالوئر اینستاگرام
400 فالوئر اینستاگرا 480,000 ریال
450 فالوئر اینستاگرام
450 فالوئر اینستاگرا 540,000 ریال
1k فالوئر اینستاگرام
1k فالوئر اینستاگرام 1,050,000 ریال
50 ویو اینستاگرام
50 ویو اینستاگرام 30,000 ریال
100 ویو اینستاگرام
100 ویو اینستاگرام 60,000 ریال
150 ویو اینستاگرام
150 ویو اینستاگرام 90,000 ریال
200 ویو اینستاگرام
200 ویو اینستاگرام 120,000 ریال